4. IANA に関する考察

IRC via TLS/SSL 用の TCP ポート 6697 の割り当てが行われました。サービス名は "ircs-u"、説明文は"Internet Relay Chat via TLS/SSL" です。

ircs-u 6697/tcp Internet Relay Chat via TLS/SSL